Szkoła Muzyczna

Namawiam wszystkich zainteresowanych. Od 5 listopada odbędą się pierwsze lekcje nauki gry na fortepianie. Dla zainteresowanych zaczniemy także lekcje gry na gitarze. Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych, od godziny 16.00, w SP nr 318 w salach wyposażonych w instrumenty muzyczne.
Szkoła muzyczna oferuje lekcje na wszystkich poziomach zaawansowania, od dzieci, uczniów liceów i dorosłych. Zajęcia może rozpocząć ten kto kocha muzykę i chce się nauczyć czegoś nowego. Lekcje są indywidualne, prowadzone przez zawodowych nauczycieli. Repertuar jest podporządkowany zainteresowań grającego. Zajęcia odbywają się w miłej i twórczej atmosferze.
Pożytecznym elementem zajęć jest praca nad rozwijaniem samodzielności młodych adeptów muzyki. Kształcenie dzieci w wieku przedszkolnym polega na na śpiewaniu piosenek, poznawaniu nut, wykonywaniu popularnych melodii oraz aktywnym braniu udziału w zabawach i grach rytmicznych. Wybór liczbyzajęć należy do rodziców ucznia, bądź samego zainteresowanego ucznia.
W zajęciach 30 minutowych również mogą uczestniczyć starsze dzieci, i odwrotnie – na zajęcia 30 minutowe mogą zapisać się młodsi. Zapraszamy rodziców do przychodzenia na zajęcia pociech, na których zawsze można posłuchać pożytecznych uwag. Nauka gry to ogromna przygoda. Studio Muzyczne pracuje z doskonałymi muzykami, którzy mają ogromne doświadczenie w nauce dzieci i młodzieży. Program nauczania opiera się na autorskim programie ułożonym przez lata pracy z uczniami w szkołach, dostosowanym do warunków muzycznych uczącego, muzykalności oraz ambicji.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Comments are closed.