Szkolenia dla sprzedawców w Poznaniu

W Państwa listach i mailach coraz więcej pytań o to, czym jest paszport do eksportu. W niniejszej krótkiej prasowej notatce postaramy się ów termin wstępnie wyjaśnić. Paszport do eksportu to program skierowany do przedsiębiorstw posiadających niewielkie doświadczenie w zakresie handlu zagranicznego lecz charakteryzujących się sporym potencjałem eksportowym. Jeśli więc mają Państwo firmę, która zajmuje się eksportem, Paszport do eksportu jest przeznaczony właśnie dla Was jako program wsparcia. Ów program jest realizowane przez Ministerstwo Gospodarki, które przeznaczyło na niego wstępnie ponad 90 milionów euro. Głównym założeniem i podstawowym celem programu jest stworzenie skutecznych polskich firm eksportowych oraz wsparcie promocji innowacyjnych towarów i usług zagranicą. Każdy spełniający powyższe warunki może wystąpić z prośbą o wsparcie. Jeśli wszystkie dokumenty będą wypełnione poprawnie, a Państwa firma będzie rzeczywiście mieścić się w założeniach programu, może zostać Państwu udzielane nawet 82 tys. zł. Aby pomyślnie przejść procedurę aplikacyjną, należy pozytywnie zakończyć trzy podstawowe etapy. Po pierwsze odpowiednio wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go pod właściwy adres. Po drugie pozytywnie przejść wizytę przedstawicieli instytucji dokonującej selekcji firm do programu. Po trzecie należy złożyć wniosek o dofinansowanie, który musi być zatwierdzony przez zespół odpowiednich ekspertów. Proszę nie zrażać się tymi procesami, bowiem naprawdę warto starać się o paszport do eksportu. W jego skład wchodzi zarówno profesjonalne doradztwo strategiczne, jak również szkolenia sprzedażowe. Poznań w udziale procentowym ma aż 18% wolnych miejsc dla firm chcących przystąpić do programu. Doradztwo strategiczne obejmuje 30 godzin bezpłatnego konsultingu z zakresu planowania rozwoju eksportu dla firmy. Ponadto, doradztwo strategiczne to bowiem jeszcze nie wszystko, o co warto powalczyć, firmom będą oferowane wspomniane wyżej szkolenia sprzedażowe. Poznań przygotowuje obecnie co najmniej 3 spotkania. Należą do nich miedzy innymi szkolenia sprzedażowe (Poznań-kwiecień, Wrocław-maj, Warszawa-czerwiec) z dostępnych form wspierania eksportu, zagadnień finansowo-ubezpieczeniowych, w tym przykładowo ubezpieczenia kredytów eksportowych i warunków prawnych w kraju docelowym. Szkolenia sprzedażowe (Poznań) będą obejmowały także zakres badań rynków zagranicznych pod kątem rozwoju działalności eksportowej, udział w targach i misjach zagranicznych, wreszcie wyszukiwanie partnerów handlowych na rynkach docelowych i przygotowanie ofert handlowych i materiałów promocyjnych. Program zakończy się uzyskaniem przez Państwa uzyskaniem certyfikatów zgodności oraz świadectw dopuszczalności do obrotu (niezbędna atesty, badania weterynaryjne, patenty). Czy ktokolwiek zaprzeczy, że gra jest warta świeczki?

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum