Ubezpieczenie grupowe – oczywista korzyść dla pracownika

Ubezpieczenie grupowe staje się coraz bardziej popularniejszą formą ochroną życia i zdrowia, jaką oferują pracodawcy swoim pracowników. Kierowane jest one do pracowników posiadających umowę o pracę, jak również do osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej. Niekiedy bardzo korzystne ubezpieczenie grupowe stanowi kartę przetargową, mającą na celu motywowanie pracowników do pracy w danej firmie. Ubezpieczenie grupowe stworzono z myślą głównie o przedsiębiorstwach małych i średnich, pozwalając właścicielom firm i ich pracownikom na ochronę ich życia.

Ubezpieczenie grupowe, które zawiera w sobie opcję funduszu inwestycyjnego pozwala osobom ubezpieczonym na kumulowanie pieniędzy gromadzonych na koncie, które to później stanowią idealne źródło finansów w momencie przejścia na emeryturę. A zatem ubezpieczenie grupowe może funkcjonować jako dodatkowe źródło dochodów, podobnie jak fundusz emerytalny czy inne formy oszczędności zaliczane do tak zwanego trzeciego filaru.

Tego typu ubezpieczenie na życie jest znacznie tańsze od przeciętnej indywidualnej oferty ubezpieczeniowej, ponieważ ubezpieczając dużą grupę osób ubezpieczyciel nie ponosi dużych kosztów związanych z prowadzeniem konta, jak w przypadku indywidualnego klienta. Osoby objęte takim ubezpieczeniem mogą liczyć na ochronę 24 godziny na dobę, dodatkowo w każdym miejscu na świecie.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum