Unia Europejska a globalizacja

Globalizacja jest terminem, na który składa się bardzo wiele czynników oraz posiada wiele różnych definicji. Unia Europejska jest jednym z wzorcowych przykładów na ukazanie rozwoju globalizacji na naszym kontynencie. Kształtowanie się wspólnoty europejskiej na przestrzeni lat, doprowadza do zacierania się granic, zarówno gospodarczych i kulturowych. Ma to swoje dobre i złe strony. Z jednej strony globalizacja stała się obiektem ogólnej krytyki, ale można dostrzec również pozytywy tej sytuacji.

Europa przez lata ewoluuje, stając się globalną wioską. Już 27 państw składa się na Unię Europejską, a wiele innych współpracuje z krajami wspólnoty. Unia Europejska w sferze gospodarczej współpracuje również z państwami pozaeuropejskimi, takimi jak Chiny czy Rosja. Na globalizację Unii w tej kwestii składa się również fakt, iż powstaje coraz więcej międzynarodowych firm a kapitał krąży pomiędzy państwami, co jest oczywiście zasługą wprowadzenia wspólnej waluty – euro.

Przejdźmy teraz do globalizacji polityki i prawa. Wszyscy członkowie wspólnoty posiadają odrębną suwerenność i swoje prawa, ale muszą one być one zgodne z systemem prawnym, jaki zarządziła Unia Europejska. Polityka i prawo międzynarodowe powoli zaczynają być przedkładane nad prawa państwowe, jedynie w niektórych sprawach, ale na pewną oddziałują na nasze życie.
Ostatnim z czynników, mającym wpływ na globalizację jest kultura. Otworzenie granic, wejście do strefy Schengen daje nam możliwość nieograniczonego podróżowania, poznawania innych kultur. Nasza tożsamość staje się bardziej hybrydowa, niż narodowościowa – zaobserwujmy, iż coraz częściej określamy się Europejczykami. Staramy się równoważyć pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie.

Podsumowując, Unia Europejska jest najlepszym przykładem na pokazanie rozwoju procesu globalizacji. Jest to jeden z pierwszych związków państw, który zorganizował na takim poziomie funkcjonowanie wielu krajów.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum