Wyliczenie kapitału początkowego to nie kłopot…zazwyczaj

Po wprowadzeniu nowego systemu emerytalnego wiele osób obawiało się, że obliczenie wysokości emerytury i związanego z nią kapitału początkowego, nie będzie wcale takie proste. Okazały się to zbędne obawy, gdyż tak naprawdę kapitał początkowy był obecny w starym systemie emerytalny.

Kapitał początkowy to tak naprawdę składki emerytalne, które były odprowadzane w starym systemie emerytalnym. Próbując opisać to jeszcze prościej, możemy stwierdzić, że kapitał początkowy to wysokość emerytury, jaką osoby urodzone po 1958 roku miałyby, jeżeli osiągnęłyby wiek emerytalny w 1999 roku – jest to jakby skumulowana, połączona wartość nabytych świadczeń emerytalnych.  Ponieważ nie każdy mógł przejść akurat wtedy na emeryturę, kapitał początkowy jest wliczany do tzw. emerytury mieszanej, która przysługuje tym osobą w chwili obecnej.  Konieczność wprowadzenia kapitału początkowego była spowodowana tym, że podczas likwidacji starego systemu emerytalnego należało zgromadzić wszystkie dokumenty określające zobowiązania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec wszystkich ludzi opłacających składki.

Aby obliczyć kapitał początkowy nie są potrzebne żadne dodatkowe dokumenty – wystarczą tylko te dokumenty, które należało posiadać w starym systemie emerytalnym. Jedynym problem jest zdobycie ich po wielu latach, co znacznie utrudnia uczynienie tego.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Opinie i komentarze na forum