Zasada działania funduszy inwestycyjnych

Fundusze to świetny sposób na pomnażanie oszczędności. Fundusze można klasyfikować z uwagi na prowadzoną politykę inwestycyjną, a także profil inwestora.

Fundusze o stosunkowo niewielkim stopniu ryzyka inwestycyjnego to przede wszystkim fundusze pieniężne, fundusze gotówkowe oraz fundusze obligacji. Fundusze o wysokim stopniu ryzyka inwestycyjnego to przeważnie tzw. fundusze agresywne. Tego rodzaje fundusze cechuje kilkuletni horyzont inwestycyjny z uwagi na dynamikę zmian instrumentów, w które fundusz inwestuje. Do funduszy o wysokim stopniu ryzyka zaliczamy: fundusze akcji polskich oraz fundusze akcji globalnych (zagranicznych).

Fundusze to bez wątpienia o wiele lepsze rozwiązanie niż indywidualne lokowanie swoich oszczędności w akcje czy obligacje. Fakt uczestnictwa w funduszach potwierdza nabyta jednostka uczestnictwa (w przypadku funduszy otwartych) oraz certyfikat inwestycyjny w przypadku funduszy zamkniętych). Zgromadzone środki pieniężne tworzą aktywa funduszy.

Otwarte fundusze inwestycyjne prezentują codziennie wyceną jednostek uczestnictwa. Wycena może odbywać się rzadziej, jeżeli taki zapis jest zawarty w statucie funduszy. TFI podają do wiadomości wszystkich inwestorów ile są warte na dany moment jednostki uczestnictwa funduszy. Ciekawy rozwiązaniem jest kontrola wyników funduszy przez narzędzia analityczne dostępne w Internecie. Obecnie fundusze w zdecydowanej większości prezentują swoje wyniki właśnie poprzez taką formę komunikacji z inwestorem.

Relatywne: Inne: Zobacz też: http://www.poradniki.zgora.pl

Jedna opinia na forum; do “Zasada działania funduszy inwestycyjnych”

  1. Joanna Says:

    Także uważam, iż inwestowanie w fundusze inwestycyjne jest dużo lepszym rozwiązaniem niż indywidualna forma inwestycji. Szczególnie, jeśli umiejętnie zdywersyfikuje się portfel inwestycyjny, co pomaga zminimalizować możliwość straty. Rynek oferuje tak dużą ilość funduszy, o różnym stopniu ryzyka, że każdy, nawet początkujący inwestor, może wybrać odpowiedni fundusz dla siebie. Jest to więc świetna forma inwestycji zarówno dla początkujących jak i doświadczonych inwestorów.

Opinie i komentarze na forum